Preču pirkšanas noteikumi

1. Kopējie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk "Noteikumi"), ja tiem piekrīt Pircējs (iepazīstoties ar noteikumiem un atzīmējot pie apgalvojuma "Piekrītu pirkšanas noteikumiem"), ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un apmaksas par tām, nosacījumi, preču piegādes un atpakaļ atdošanas kārtība, pušu atbildība un citi ar preču pirkšanu-pārdošanu SIA "GAISA PRIEKS" https://partyprieks.lv interneta veikalā saistītie nosacījumi.

2. Pircēja tiesības

2.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, vadoties pēc šiem Noteikumiem kā arī Latvijas Republikas tiesības aktiem.

2.2. Iepirkties partyprieks.lv interneta veikalā var rīcībspējīgas fiziskas personas (nepilngadīgas personas no 14 - 18 gadu vecumam tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu) un juridiskas personas.

2.3. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas līguma ar Pārdevēju, paziņojot par to Pārdevējam 14 darba dienu laikā no preces piegādes brīža, uzrakstot iesniegumu brīvā formā, kurš adresēts mūsu uzņēmumam - SIA “GAISA PRIEKS” (reģ.numurs 40103767981), un nosūtot uz elektronisko pastu  [email protected] . Pircējam ir tiesības atteikties no preces pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju tikai tad, ja prece ir kvalitatīva, iepakota oriģinālā iepakojumā, nav sabojāta un tās izskats nav ticis mainīts.

3. Pircēja pienākumi

3.1. Pircējam ir jāsamaksā par preci un tās piegādi un pieņemt pasūtītās preces. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam ir jāapmaksā preču piegādes izdevumi.

3.2. Ja tiek mainīti Pircēja reģistrācijas formā nodotie dati (adrese, tālruņa numurs u.c), Pircējam nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam.

3.4. Pircējs, izmantojot SIA "GAISA PRIEKS" partyprieks.lv interneta veikalu, apņemas ievērot šos noteikumus, kā arī ievērot LR tiesību aktos nostādītās prasības.

3.5. Pircējs apņemas iepazīsties ar partyprieks.lv interneta veikala personas datu un sīkdatņu izmantošanu.

4. Pārdevēja tiesības

4.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darbam vai tā stabilitātei vai arī pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma aprobežot vai pārtraukt viņa iespējas izmantot interneta.

4.2. Pārdevējam ir tiesības nenoslēgt pirkšanas- pārdošanas līgumu ar konkrētu Pircēju, kurš atteicās no pirkšanas- pārdošanas līguma un atgrieza preces 2 un vairāk reizes pēdējo 6 mēnešu laikā.

4.3. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai bez termiņa pārtraukt interneta veikala darbību bez atsevišķas ziņas un neatbild par pircēja zaudējumiem.

4.4. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus, kad tas izdarīts, par to paziņot interneta veikala mājas lapā.

4.5. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam, ja Pircējs, izvēloties maksāt neskaidras naudas veidos, nesamaksā par precēm 3 darba dienu laikā.

4.6. Ja Pircējs izvēlas maksāt skaidrā naudā preču piegādes brīdī, Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam, ja Pārdevējam nesanāk sazināties ar Pircēju 3 darba dienu laikā, skaitot no pasūtījuma izvietošanas.

5. Pārdevēja pienākumi

5.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot partyprieks.lv  interneta veikalā pieejamos pakalpojumus un iegādāties piedāvātas preces saskaņā ar veikala un noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

5.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja preces uz viņa norādīto adresi saskaņā ar Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

5.3. Pārdevējam, kam izveidojies gadījums, kad preces nevar tikt piegādātas, jāpiedāvā analoģiska prece. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgo preci, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto summu 3 darba dienu laikā.

5.4. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja konfidencialitātes tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju, kura tiek norādīta interneta veikala pirkuma reģistrācijas formā, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā norādītos gadījumos.

5.5. Pārdevējs apņemas sniegt klientam informāciju par personas un datu un sīkdatņu izmantošanu.


6. Preču maksāšanas kārtība un termiņi


6.1. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN. SIA "GAISA PRIEKS" patur tiesības mainīt preču cenas.

6.2. Pircējs apmaksā preces ar bankas pārskaitījumu, skaidrā naudā preču piegādes laikā vai kredītkarti  (tikai saņemot preces veikalā, Gogoļa ielā 14b, Rīgā).

6.3. Pircējs apņemas samaksāt nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā. Tikai tad, kad ir saņemta apmaksa par precēm, preci sāk gatavot sūtīšanai un sāk rēķināt preces piegādes termiņu.


7. Preču atgriešana

7.1. Preces var atgriezt 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, ja precei nav ārējie bojājumi, netrūkst detaļu/ daudzums atbilst norādītajām uz iepakojuma, atgriežamajai precei ir oriģināls iepakojums, kas nav zaudējis tirdzniecības izskatu (šis punkts netiek piemērots tajos gadījumos, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece). Tajā gadījumā, kad prece atgriezta saskaņā ar 2.3. punktā norādītajām tiesībām, Pircējs sedz izmaksas par preču nosūtīšanu atpakaļ.

7.2. Preces nevar atgriezt 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, ja patērētājs ir atvēris iesaiņojumu precei, kurai veselības un higiēnas iemeslu dēļ to darīt nedrīkst (vienreizlietojamie trauki, salmiņi un citas līdzīgas preces), prece ir sabojāta. Papildu informācija – pa tālruni +371 27 199 930 vai, rakstot ziņu uz elektronisko pastu  orders@partyprieks.lv.

7.3. Ja Pircējs saņema preces ar defektu, viņam jāinformē par to Pārdevēju aizpildot iesniegumu brīvā formā, kurš adresēts mūsu uzņēmumam - SIA “GAISA PRIEKS” (reģ.numurs 40103767981), un nosūtot uz elektronisko pastu  orders@partyprieks.lv .

7.4. Pārdevējs apņemas  aizstāt defektīvu preci vai atgriezt Pircējam samaksāto summu par to 3 darba dienu laikā no dienas, kad prece tika piegādāta Pircējam.

7.5. Atgriežot defektīvu preci, ir jāievēro sēkojošie nosacījumi:

7.5.1. prece nedrīkst būt sabojāta Pircēja rīcības dēļ;

7.5.2. prece tiek atdota atpakaļ oriģinālajā preces un sūtījuma iepakojumā kopā ar dokumentiem (pirkuma čeks vai rēķins) un aizpildīto Atteikuma veidlapu;

7.5.3. precei jābut pienācīgi sakomplektētai un iepakotai. Prece netiek pieņemta atpakaļ, ja tā ir lietota, sabojāta un/vai ir zaudējusi preču izskatu (preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai apskatītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām);

7.6. Preces var atgriezt vai apmainīt SIA "GAISA PRIEKS" veikalā, Rīgā, Gogoļā ielā 14b (d.d. no 10.00 - 18.00).

    1.  

8. Preču piegāde

8.1. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi vai pieņemšanas punktu.

8.2. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis saskaņā ar norādītajiem termiņiem.

8.3. Ja pasūtītas preces tiek piegādātas ar kurjeru vai izsniegtas SIA "GAISA PRIEKS" faktiskajā veikalā, tos var saņemt tikai Pircējs, vai viņa pilnvarota persona. Kad Pircējs paraksta  pieņemšanas - nodošanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka paka tika nodota atbilstošā stāvoklī.

8.4. Pircējs piekrīt, ka īpašos gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu (Force Majeure) dēļ. Tādos gadījumos Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.

8.5. Visos gadījumos Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņa pārkāpšanu, ja Preces Pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas nelaikā Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

8.6. Preču piegādes maksa un detalizētāka informācija tiek norādīta interneta veikala „PIEGĀDE“ sadaļā.


9. Kopēja atbildība

9.1. Pircējs atbild par reģistrācijas formā norādīto datu patiesumu. Pircējs atbild par sekām, ja formā norādītā informācija ir maldīga vai nepatiesa.

9.2. Pircējam ir jāsargā savi pasūtījuma dati un tos neatklāt, nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai pašam pircējam un tos lieto tikai pats, nenodot tos citiem un nodrošināt, ka citām personām nav iespēju tos uzzināt.

9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošās preces  krāsas, formas un citu parametru ziņā neatbilst reālās preces krāsai, formai un lielumam Pircēja izmantotā ekrāna īpašību dēļ.


10. Pēdējie nolikumi

10.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru.

10.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja internetveikala sadaļā „Kontakti“ norādītajiem sazināšanās veidiem.

10.3. Visas nesaskaņas, kas veidojušās saistībā ar pirkuma un pārdošanas līgumu starp Picēju un Pārdevēju, spriežamas sarunu gaitā. Ja neizdodas nonākt pie secinājuma, nesaskaņas risināmas LR tiesību aktu nostatītajā kārtībā.